Xem tuổi mình hợp với tuổi nào

Tiện ích xem tuổi mình hợp với tuổi nào sẽ cho bạn biết tổng quan về tên tuổi, ngày tháng năm sinh âm dương, mệnh,...để biết mình hợp với tuổi nào nhất. Để xem tuổi mình hợp tuổi nào về đường tình duyên, bạn hãy điền đầy đủ họ tên, ngày sinh sau đó nhấn vào nút "Xem Ngay" nhé!!!
 • Họ tên:
  Nguyễn Văn A
 • Bát tự:

  Ngày Ất Sửu, tháng Canh Thìn, năm Ất Hợi

 • Ngày sinh:

  04/04/1995 (Dương lịch)

  05/03/1995 (Âm lịch)

 • Ngũ hành:
  Hỏa
 • Mệnh:
  Sơn Đầu Hỏa - Lửa Trên Núi
 • Hợp tuổi:
  Lấy chồng hợp với các tuổi: Tân Dậu (1981), Đinh Mão (1987), Mậu Thìn (1988), Canh Ngọ (1990), Tân Mùi (1991),

Theo quan niệm của người Việt Nam, hai người hợp tuổi nhau sẽ giúp cho cuộc sống sau này tốt đẹp, tránh được những tai ương và vượt qua được nhiều khó khăn hàng ngày. Để xem hợp tuổi, ta căn cứ vào Ngũ hành của Mệnh, Cung, Thiên can và Địa chi của tuổi hai người đó. Trong đấy Ngũ hành của Mệnh và Cung được chú trọng hơn cả. Thường thì Ngũ hành hoặc Cung tốt, Thiên can và Địa chi không xung khắc là đã chấp nhận được.

 

So với bạn nam 1981 tuổi Tân Dậu - hợp

nữ Ất Hợi - 1995 nam Tân Dậu - 1981 Tương sinh - Tương khắc
Mệnh Sơn đầu hỏa
(Lửa đầu núi)
Thạch lựu mộc
(Cây thạch lựu)

Ngũ hành của bạn là Hỏa tương sinh với Mộc của người kia.

Bạn là nữ, đối với mối quan hệ gia đình thì vợ tương khắc với chồng được cho là không tốt.

Thiên can Ất Tân Thiên can của bạn là Ất xung khắc với Tân, không tốt
Địa chi Hợi Dậu Địa chi của bạn là Hợi không tương hợp, không xung khắc với Dậu, chấp nhận được
Cung sinh Khảm Ly Cung sinh của bạn là Khảm rất tốt với Ly, rất tốt

So với bạn nam 1987 tuổi Đinh Mão - hợp

nữ Ất Hợi - 1995 nam Đinh Mão - 1987 Tương sinh - Tương khắc
Mệnh Sơn đầu hỏa
(Lửa đầu núi)
Lô trung hỏa
(Lửa trong lò)

Ngũ hành của bạn là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của người kia.

Bạn là nữ, đối với mối quan hệ gia đình thì vợ tương khắc với chồng được cho là không tốt.

Thiên can Ất Đinh Thiên can của bạn là Ất không tương hợp, không xung khắc với Đinh, chấp nhận được
Địa chi Hợi Mão Địa chi của bạn là Hợi tương hợp với Mão, rất tốt
Cung sinh Khảm Tốn Cung sinh của bạn là Khảm rất tốt với Tốn, rất tốt

So với bạn nam 1988 tuổi Mậu Thìn - hợp

nữ Ất Hợi - 1995 nam Mậu Thìn - 1988 Tương sinh - Tương khắc
Mệnh Sơn đầu hỏa
(Lửa đầu núi)
Đại lâm mộc
(Cây trong rừng)

Ngũ hành của bạn là Hỏa tương sinh với Mộc của người kia.

Bạn là nữ, đối với mối quan hệ gia đình thì vợ tương khắc với chồng được cho là không tốt.

Thiên can Ất Mậu Thiên can của bạn là Ất không tương hợp, không xung khắc với Mậu, chấp nhận được
Địa chi Hợi Thìn Địa chi của bạn là Hợi không tương hợp, không xung khắc với Thìn, chấp nhận được
Cung sinh Khảm Chấn Cung sinh của bạn là Khảm rất tốt với Chấn, rất tốt

So với bạn nam 1990 tuổi Canh Ngọ - hợp

nữ Ất Hợi - 1995 nam Canh Ngọ - 1990 Tương sinh - Tương khắc
Mệnh Sơn đầu hỏa
(Lửa đầu núi)
Lộ bàng thổ
(Đất bên đường)

Ngũ hành của bạn là Hỏa tương sinh với Thổ của người kia.

Bạn là nữ, đối với mối quan hệ gia đình thì vợ tương khắc với chồng được cho là không tốt.

Thiên can Ất Canh Thiên can của bạn là Ất tương hợp với Canh, rất tốt
Địa chi Hợi Ngọ Địa chi của bạn là Hợi không tương hợp, không xung khắc với Ngọ, chấp nhận được
Cung sinh Khảm Ly Cung sinh của bạn là Khảm rất tốt với Ly, rất tốt

So với bạn nam 1991 tuổi Tân Mùi - hợp

nữ Ất Hợi - 1995 nam Tân Mùi - 1991 Tương sinh - Tương khắc
Mệnh Sơn đầu hỏa
(Lửa đầu núi)
Lộ bàng thổ
(Đất bên đường)

Ngũ hành của bạn là Hỏa tương sinh với Thổ của người kia.

Bạn là nữ, đối với mối quan hệ gia đình thì vợ tương khắc với chồng được cho là không tốt.

Thiên can Ất Tân Thiên can của bạn là Ất xung khắc với Tân, không tốt
Địa chi Hợi Mùi Địa chi của bạn là Hợi tương hợp với Mùi, rất tốt
Cung sinh Khảm Ly Cung sinh của bạn là Khảm rất tốt với Ly, rất tốt

Bình luận