Tags: Truyện Phật Giáo

Chuyện Nhân Sinh Ở Đời Cực Hay: Nhường 3 Thước Không Mất Mà Được Thêm 3 Thước

2017-04-18 10:55:09
Câu chuyện nhân sinh sau đây cho ta bài học đáng quý ở đời, nhường nhịn chịu thua thiệt, chẳng bị thiệt mà lại được gấp đôi và cùng hưởng lợi. Đừng quá truy cầu người khác phải có cùng quan điểm giống mình, Người nhường nhịn không phải...